Viền góc - GB0300VG_BT3 - BT1 - W

Viền góc - GB0300VG_BT2 - BT6 - W

Viền góc - GB0265VG_AZ2 - NB1 - W

Viền góc - GB0637VG_NB3 - CC5 - PA3

Viền góc - GB0388VG_GR3 - GR1 - W

Viền góc - GB0388VG_0L4 - CC4 - CD1

Viền góc - GB0343VG_H03 - H01 - W

Viền góc - GB0343VG_CR2-SA1-DU3-W

Viền góc - GB0662VG_PK1 - PK2 - W

Viền góc - GB0419VG_RD4 - C03 - CD3

Viền góc - GB0265VG_BR1 - KI4 - W

Viền - GB0265VG_CH1-PE1-W

Viền - GB A4....

Góc - GB A4....

Góc - GB A3....

Viền - GB A3....

Góc - GB A2....

Viền - GB A2....

Viền - GB A1....

Viền - GB0426V_AH3 - DU2 - PA1

Góc - GB0312G_BT1-BT3-W

Góc - GB0711V_AZ2 - PE1 - CD3

Viền - GB0711V_AZ2 - PE1 - CD3

Viền - GB0680V_0L5 - F02

Góc - GB0699G_CR2 - BT2- SA1

Viền - GB0332V_H04 - H03 - H01

Góc - GB0332G_H04 - H03 - H01

Viền - GB0710V_CD3 - RD4 - C03

Viền - GB0329V_KI2 - BR1 - CA3 - W

Thông Tin Chung

Gạch bông - Viền + Góc

Những viên gạch viền và gạch góc khi được kết hợp khéo léo với những bộ sưu tập gạch trơn hoặc họa tiết giúp thể hiện sự sáng tạo của gia chủ, đồng thời còn tạo nên những những điểm nhấn nguyên khối độc đáo, mang đến vẻ đẹp nổi bật cho công trình.