Tầm Xuân - GB0092Q01

Bách Thảo - GB0986Q10

Ánh Trăng - GB0224Q04

Bông Tuyết - GB0578Q02

Hoa Năng - GB0126Q00

Ban Mai - GB0055Q02

Thông Tin Chung

BST Gạch Bông Ký Ức

Bộ sưu tập gạch bông Đồng Tâm mang tên “Ký Ức” như một lời nhắc nhớ, là những hoa văn gợi hình ảnh nên thơ của “Tầm xuân”, “Ban mai”, “Bách thảo”, “Hoa nắng”… hay đơn giản, nhẹ nhàng chỉ là “Ánh trăng” níu giữ dưới mỗi chân người chậm lại…

“KÝ ỨC” là của riêng bạn…