Trung tâm chăm sóc khách hàng

Công ty Cổ phần Đồng Tâm - Văn Phòng Đại Diện

236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(84-28) 3875 65353875 6536

Hotline: 1900 63 65 65

cskh@dongtam.com.vn

Thứ 2 đến Thứ 6
Sáng: | Chiều:
Thứ 7
Sáng: