Hình ảnh Công Trình

Thông Tin Chung

Bê Tông Đồng Tâm được đầu tư với trạm trộn bê tông hiện đại, nhập khẩu từ ý công suất 1.500 m3 bê tông/ngày, cùng phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế, nguồn nguyên vật liệu đầu tư vào đảm bảo từ các nhà cung ứng tốt nhất hiện nay. Bê tông Đồng Tâm là quyết định lựa chọn đúng đắn cho các nhà thầu uy tín.