BVKT WAVES B7062HS2T

Cầu WAVES B07062HS2T

Thông Tin Chung

Cầu WAVES - B07062HS2T

Bộ cầu hai khối WAVE Thiên Thanh chất lượng theo thời gian, thể hiện được nét phong phú về mẫu mã và thiết kế trong từng chi tiết.