Ngói L phải

Ngói L trái

Ngói cuối nóc trái

Ngói cuối nóc phải

Ngói chữ T

Ngói ốp cuối rìa

Ngói rìa

Ngói nóc có gờ

Ngói chạc tư có giá găn ống

Ngói chạc tư

Ngói lợp có giá gắn ống

Ngói nóc có giá gắn ống

Ngói chạc ba có giá gắn ống

Ngói cuối mái (ngói đuôi)

Ngói chạc ba

Thông Tin Chung

Ngói phụ kiện

Ngói Lợp - Ngói phụ kiện Đồng Tâm

+ Kiểu dáng thanh lịch
+ Màu sắc phong phú
+ Chống thấm và chắn nước mưa hiệu quả
+ Chống nhiệt
+ Chống rêu mốc
+ Thân thiện môi trường
+ Hiệu quả kinh tế